Tervetuloa Mukaan Yoshinkan Aikidon Ryhmässä

Yoshinkan Aikido Suomessa

T E R V E T U L O A

M U K A A N 

H A R J O I T T E L E M A A N

YOSHINKAN AIKIDO

Junioriryhmä on tarkoitettu 6-13
vuotiaille lapsille ja nuorille
14 vuotta täyttäneet voivat aloittaa
suoraan aikuisten ryhmässä

Halli #1 Luutnantinpolku 7, Helsinki

Halli #2 Maunulanmäki 3, Helsinki